Contact

Get in touch

Our address

Lykourgou Logotheti str, Pythagoreio, Samos
pc. 83103

+30 22730 62031
+30 693 746 6358
+30 697 771 9486